Електронні видання матеріалів наукових конференцій

Матеріали науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів, частина 3, 18 та 23 травня 2017 р.

Матеріали науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів, частина 2, 18 та 23 травня 2017 р.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів, частина 1, 18 та 23 травня 2017 р.

Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів «Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого виробництва», 18–23 травня 2017 р.

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту», 25–26 травня 2017 року

Аграрна наука – виробництву: тези доповідей державної науково-практичної конференції, 17 листопада 2016 р. Частина 3.

Аграрна наука – виробництву: тези доповідей державної науково-практичної конференції, 17 листопада 2016 р. Частина 2.

Аграрна наука – виробництву: тези доповідей державної науково-практичної конференції, 17 листопада 2016 року. Частина 1

Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: матеріали державної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів, 19-20 травня 2016 р. Частина 2.

Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів, 19-20 травня 2016 р. Частина 1.