Електронні видання студентських наукових конференцій

Тези доповідей державної студентської науково-практичної конференції «Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва», 15 березня 2017 року.

Тези доповідей державної студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання культурології, лінгвістики та педагогіки», 15 березня 2017 року.

Тези доповідей державної студентської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення», 15 березня 2017 року.

Тези доповідей міжнародної студентської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми ветеринарної медицини», 15 березня 2017 року.

«Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого виробництва»: тези доповідей державної студентської науково-практичної конференції, 15 березня 2017 р.

«Актуальні проблеми законодавства України»: тези доповідей державної студентської науково-практичної конференції, 15 березня 2017 р.

«Новітні технології в рослинництві. Садово-паркове господарство»: тези доповідей державної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 15 березня 2017 р.

«Сучасні проблеми ветеринарної медицини»: тези доповідей державної студентської науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016 р.

«Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва»: тези доповідей державної студентської наукової конференції, 24 березня 2016 року

«Новітні технології в рослинництві. Садово-паркове господарство»: тези доповідей державної студентської наукової конференції, 24 березня 2016 року