Відкрита лекція на БТФ

 

1 березня 2017 р. на кафедрі генетики, розведення та селекції тварин була проведена відкрита лекція доцента Титаренко Ірини Василівни на тему: «Вчення про породу», яку відвідали НПП біолого-технологічного факультету.

У цікавій і доступній формі викладач розповіла студентам 2 курсу факультету ветеринарної медицини про основні фактори породоутворення, структуру породи та класифікація порід сільськогосподарських тварин. Основні положення лекції демонструвалися у творчо розробленій презентації.

Студенти були готові до розгляду цієї теми, працювали активно, постійно відбувався зв’язок із попереднім матеріалом та суміжними дисциплінами, тобто постійно відбувалася активізація опорних знань, формування нових.

Клопенко Н.І., канд. с.-г. наук