Деканат

 

ДеканМельниченко Олександр Миколайович, д-р с.-г. наук, професор

тел. (04563) 5-30-29

 

 

 

 

 


 

Харчишин Віктор Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент


Олійник Наталія Іванівна

тел. (04563) 5-10-26