Економіка

 

Економіст організовує ефективну господарську діяльність підприємства, конкурентоспроможного на сучасному ринку, прогнозує фінансово-економічні результати виробництва, запобігає банкрутству підприємства тощо. Тобто  аналізує виробничо-господарську діяльність підприємств, організацій у виробничій та комерційній сферах, визначає економічну політику підприємства, планує роботу планово-фінансового відділу та визначає його структуру, приводить у відповідність до нормативів чисельність працівників, визначає функціональні обов’язки фахівців планово-фінансового відділу, виконує організаційну, контрольну та технологічну функції. ефективне використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів підприємства, про шляхи й методи досягнення підприємством найкращих результатів за найменших витрат.

Термін підготовки бакалавра  – 4 роки на денній формі навчання

5 років – на заочній.

Термін підготовки спеціаліста та магістра - 1 рік.

Випускники економічного факультету спеціальності «Економіка підприємства» можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв'язку, фінансів та інвестицій; підприємствах, організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємств, кооперативних та інших структурах різних форм власності; науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами виробничої сфери; центрах, які вирішують проблеми виробничої сфери; в системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

 Вони також можуть очолювати: планово-економічні служби підприємств і організацій; бухгалтерію; відділ праці та заробітної плати; відділ кадрів; відділ маркетингу; відділ зовнішньоекономічних зв'язків.