Автореферати

 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) 
сільськогосподарських наук


Хавтуріна Г.В. – «Вплив органічно-мінеральних комплексів на продуктивність і обмін речовин голштинських корів»


Недашківська Н.В. – «Продуктивність, обмін речовин та м’ясні якості каченят-бройлерів за згодовування поліфункціонального сорбенту»


Хоменко А.Д. – «Біотехнологія культивування Spirulina platensis за використання сироватки молока
та застосування біомаси водорості у перепелівництві»


Грунтковський М.С. – «Біотехнологічний спосіб стимуляції відтворювальної здатності корів
нейротропно-метаболічними препаратами»


АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) 
економічних наук


Шарапа О.М. – «Організаційно-економічні засади формування збутової політики
сільськогосподарських підприємств»


Корчинська О.О. – «Розвиток підприємництва в сфері сільського зеленого туризму»