Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів «НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»

 

18 травня на агробіотехнологічному факультеті Білоцерківського НАУ відбулася міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів «Сучасні агробіотехнології землевпорядкування та землеустрій».

Конференція проведена в сучасній лабораторії кафедри технологій у рослинництві і захисту рослин «Вирощування та виробництва органічної продукції рослинництва».

Основною метою проведення конференції було ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом, обмін думками щодо вирішення актуальних питань розвитку органічного виробництва, захисту рослин, садівництва, селекції та генетики с.-г. культур в сучасних умовах АПК. У конференції прийняти участь близько 40 фахівців з України та Європи.

В звязку з відкриттям на факультеті нової магістерської спеціалізації «Органічне землеробство» основне дискусійне питання проблем і перспектив розвитку органічного виробництва підняв декан агробіотехнологічного факультету Хахула В.С., який виділив його роль у формуванні продовольчої безпеки наголосив про сучасні проблеми організації органічних технологій виробництва. Про значення органічної продукції при виробництві зерна доповів доцент кафедри технологій у рослинництві і захисту рослин Панченко Т.В. і відмітив перспективи цього напрямку.

Цікавими були доповіді молодих учених магістрантів Рудого Д.В., Стороженка В.О., які порушили питання гібридизації пшениці озимої та її захисту за органічних технологій вирощування. Також змістовними були доповіді: доцента Вдовиченко Д.В. про генетичну інженерію рослин та її роль у органічному виробництві, доцента Кривенко А.І., яка розкрила питання захисту рослин за органічного сільського господарства. Всі доповіді були досить цікавими з відкритими дискусіями. В перерві між доповідями відбулася «кава-брейк» де науковці продовжили дискусії з питань органічного виробництва. Учасники конференції відмітили високий рівень її організації та проведення.

 

Панченко Т.В., координатор конференції на агробіотехнологічному факультеті