Навчальна практика студентів на біолого-технологічному факультеті в умовах НВЦ БНАУ

 

Навчальна практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики практичної діяльності. Тому метою навчальної практики студентів є: закріплення теоретичних знань та придбання навиків та умінь із застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

Протягом двох останніх тижнів на 1 і 2 курсах біолого-технологічного і ветеринарного факультетів проходить навчальна практика з дисциплін: «Технологія кормів», «Біотехнологія», «Новітні технології машиного доїння», ознайомча із спеціальності, «Технологія відтворення тварин», «Годівля с.-г. тварин», «Розведення с-г тварин», «Гігієна с.-г. тварин». Студенти в умовах навчально-виробничого центру БНАУ ознайомилися з сучасними технологіями заготівлі та зберігання кормів та новітніми технологіями виробництва продукції тваринництва.

 

Асистент Недашківська Н.В., доцент Буштрук М.В.