НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Науково-дослідна робота НТТМ передбачає:

– оволодіння кожним студентом формами і методами наукових досліджень за спеціальністю (вивчення теоретичних основ методики, організації і виконання досліджень, планування і організацію експерименту, опрацювання отриманих даних тощо);
 
– виконання завдань науково-дослідного характеру проводиться як в лабораторіях в позанавчальний час, так і під час лабораторно-практичних занять;
 
– написання реферативних оглядів джерел літератури з актуальних проблем;
 
 – проведення досліджень при виконанні курсових робіт, конкретних завдань науково-дослідного характеру в період навчальної та виробничої практики;
 
– проведення експериментальних досліджень з держбюджетної, госпдоговірної чи ініціативної тематики;
 
– складання звіту про наукові дослідження;
 
– підготовку доповідей і виступів, на основі результатів наукових досліджень, для наукових студентських конференцій.