Наукові рекомендації

 

Полімеразна ланцюгова реакція: Методичні рекомендації / Т.М.Димань, В.І. Глазко

У посібнику висвітлено напрями використання ДНК-технологій у тваринництві та рослинництві, наведено характеристику методу полімеразної ланцюгової реакції та способи оптимізації її перебігу, представлено методи виділення ДНК з різного біологічного матеріалу та способи приготування необхідних реактивів.


Хом’як О.А. Маркетинг в аграрному і харчовому секторах: Навчально-методичний посібник

У посібнику наявні теоретичні та методичні матеріали для викладачів, що організовують навчання з цієї дисципліни, а також: матеріали для студентів з підготовки до практичних занять, з організації самостійної роботи під керівництвом науково-педагогічних працівників; матеріали для самоперевірки знань, умінь та навичок студентів.


Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Екологія людини» / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур

У методичних вказівках викладено принципи і методи досліджень екології людини, наведено підходи до оцінювання еколого-демографічного стану популяції, визначення якості життя людей, «кількісних» показників їх здоров’я.


Менеджмент якості харчових продуктів: Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи за кредитно-модульною системою навчання студентів екологічного факультету / Т.Г. Мазур, Т.М. Димань, Л.П. Загоруй, Н.М. Богатко, С.А. Ященко

Навчально-методичний посібник призначений для виконання практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Менеджмент якості харчових продуктів».


Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних і практичних занять з курсу «Екотрофологія» для студентів екологічного факультету: методичні вказівки / Т.М. Димань, Т.Г. Мазур, Л.П. Загоруй

У методичних вказівках наведені методи дослідження якості та властивостей харчових продуктів та порядок їх виконання.


Хом’як О.А. Екологічний  менеджмент: Навчально-методичний посібник

У посібнику наявні теоретичні та методичні матеріали для викладачів, що організовують навчання з цієї дисципліни, а також: матеріали для студентів з підготовки до практичних занять, з організації самостійної роботи під керівництвом науково-педагогічних працівників; матеріали для самоперевірки знань, умінь та навичок студентів.


Менеджмент і маркетинг у рибництві: Навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи студентів екологічного факультету / Хом’як О.А.

У посібнику наявні теоретичні та методичні матеріали для викладачів, що організовують навчання з дисципліни "Менеджмент і маркетинг у рибництві", а також матеріали для студентів з підготовки до практичних занять, з організації  самостійної роботи під керівництвом науково-педагогічних  працівників;  матеріали  для  самоперевірки  знань, умінь та навичок студентів.


Методичні рекомендації щодо відбирання індикаторів біорізноманітності в агроекосистемах / Т.М. Димань, С.А. Ященко

У методичних рекомендаціях висвітлено питання щодо впливу сільськогосподарського управління на біорізноманітність агроекосистем. Представлено методи відбирання індикаторів біорізноманітності в агроекосистемах, які апробовано в Україні під час виконання міжнародного проекту ВіоВіо Сьомої Рамкової Програми ЄС «Індикатори біорізноманітності в системах органічного та низьковитратного сільського господарства» (Grant Agreement № 227161).