Наукові школи

 

 

Напрям наукових досліджень

 

Очолює напрям

1.

Наукова школа із прогресивних технологій виробництва продуктів тваринництва
(засновник професор Адмін Є.І.)

Бомко В.С. д-р с-г наук, професор

 

2.

Наукова школа з розведення і селекції тварин
(засновник професор Басовський М.З.)

Ставецька Р.В. д-р с-г наук

3.

Наукова школа з біотехнології

(засновник академік В.Г. Герасименко.)

Мельниченко О.М., д-р с.-г наук, професор

 

4.

Наукова школа з ветеринарної лейкозології

(засновник професор Доронін М. Н.)

Корнієнко Л.Є, д-р вет наук, професор

 

5.

Наукова школа з ветеринарної хірургії

(засновник професор Бурденюк А.Ф.)

Рубленко М.В., д-р вет. наук, акад. НААН, професор

6.

Наукова школа з ветеринарно-санітарної  експертизи

(засновник професор Загаєвський Й С.)

Сахнюк В.В., д-р вет нак, професор

7.

Наукова школа з вітворення великої рогатої худоби

(засновник професор Харута Г.Г.)

Власенко С.А., канд. вет наук, доцент

8.

Наукова гісто-біохімічна школа

(засновник професор Кононський О.І.)

Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук, професор

9.

Наукова школа з паразитології

(засновник професор Крикунов М.С.)

Артеменко Л. П. канд  вет. наук доцент

10.

Наукова школа діагностів і терапевтів України

(засновник Левченко В.І., д-р вет.наук, професор, акад.НААН.)

Левченко В.І., д-р вет.наук, професор, акад.НААН

 

11.

Наукова школа з селекції і насінництва картоплі та озимої пшениці 
(засновник Васильківський С.П,д-р с-г наук, профессор)

Васильківський С.П.,

д-р с-г наук, професор

12.

Наукова школа із розробки та застосування біологічно активних препаратів у тваринництві

(засновник Нікітенко А.М, д-р вет нак)

Лясота В.П., д-р вет. наук, професор

13.

Функціонування ринку землі, забезпечення  ефективного використання  земельних ресурсів

(засновник Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, профессор)

Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, професор

14.

Механізм функціонування агропродовольчих ринків

(засновник Варченко О.М., д-р екон. наук, профессор)

Варченко О.М., д-р екон. наук, професор