РОБОТА В СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКАХ

 

Організаційною основою проведення наукової студентської роботи є НДЧ, проблемні науково-дослідні лабораторії і кафедри, при яких працюють наукові гуртки.

Робота гуртків проводиться відповідно до планів науково-дослідної роботи під керівництвом завідуючих кафедрами, які подають звіт про роботу наукових гуртків за календарний рік в деканат не пізніше 15 грудня, а деканат – в раду НТТМ університету до 25 грудня звітного року.