Наукова діяльність | Кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін

Викладачі  кафедри здійснюють   дослідження   згідно  річного тематичного  плану  НДР. Наукова робота кафедри зосереджується навколо проблеми: «Світоглядні особливості розбудови української державності в контексті процесу глобалізації».

Річний тематичний план з НДР, що виконується в рамках робочого дня викладачів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін:

 «Особливості концептуалізації ідеї «Руського міру» в сучасному православному світі». Виконавець: доц. Мельник Л.М.

«Містика в релігійній філософії Сходу і Заходу». Виконавець: доц. Ярмола О.В.

«Релігійно-філософські пошуки в Україні ХVП ст.»Виконавець:доц. Харьковщенко Ю.Є.

«Теоретико-методичні засади формування культуротворчого середовища ВНЗ». Виконавець: доц. Ордіна Л.Л.

«США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні». Виконавець: ас. Дужа І.А. 

«Соціально-економічний напрямок в українській історичній науці другої половини ХІХ поч. ХХ ст.  ». Виконавець:   доц. Карпусь Д.О.

 

 

Співробітники кафедри активно беруть  участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, а саме за 2016-17 н.р.: 10 всеукраїнського рівня, 10 міжнародного рівня. Опубліковано 6  наукових статей.