Навчально-методичне забезпечення | Кафедри анатомії та гістології ім. п.о. ковальського

Підручники, довідники, монографії і посібники, видані

співробітниками кафедри

Підручники

  1. Анатомія свійських тварин: / С.К. Рудик, Ю.О. Павловсський, Б.В. Криштофорова та ін.; За ред. С.К. Рудика. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 575с.: іл.
  2. Цитологія, гістологія, ембріологія [підручник]/ [Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю.]. за ред. В.П. Новака – Київ, 2001. – 285 с. –  Ум.др.арк. 25.
  3. Цитологія, гістологія, ембріологія [підручник]/ [Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю.]. за ред. В.П. Новака – Київ, 2008. – 511 с. –  Ум.др.арк. 29,76.
  4. Морфологія сільськогосподарських тварин / В.Т. Хомич, С.К. Рудік, В.С. Левчук, Б.В. Криштофорова, В.П. Новак, В.К. Костюк; За ред.. В.Т. Хомича. – К.: Вища освіта, 2003. – 527 с.: іл.

Посібник

  1.     Цитологія, гістологія, ембріологія: навч. посібник / [Новак В.П., Мельниченко А.П.]. –Біла Церква: БДАУ, 2005. – 255 с. – Ум.др.арк. 15,36.

 

Методичні вказівки та рекомендації для навчального процесу

1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів по вивченню з’єднання кісток у скелеті свійських тварин: Для студентів фак. вет. медицини та зооінж. фак. / Білоцерків.держ. аграр. ун-т; Скл. Ю.О. Павловський, В.П. Новак, В.П. Сокольський.- Біла Церква, 1997. – 20 с.

2. Методичні вказівки з вивчення нервової системи свійських тварин / Білоцерків.держ. аграр. ун-т: Укл.: В.П. Новак, Ю.О. Павловський. - Біла Церква, 2000. – 24 с.

3. Методичні вказівки з вивчення серцево-судинної системи домашніх тварин для студентів факультетів  ветеринарної медицини та зооінженерного / Ю.О. Павловський, В.М. Коробкова. – Біла Церква, 2000 – 19 с.

4.  Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики з анатомії для студентів факультету  ветеринарної медицини / В. П. Сокольський, В.А. Сторожук, В.Б. Дудка та ін. - Біла Церква, 2002. – 36 с.

5. Анатомія сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки до самостійної підготовки лабораторно-практичного заняття студентами факультету ветеринарної медицини (основного потоку і ступеневої підготовки) та студентами біолого – технологічного факультету з модуля «Особливості будови скелета свійської птиці» / Білоцерків.держ. аграр. ун-т.: Укл.: В.П. Новак, В. П. Сокольський, В.А. Сторожук та ін. – Біла Церква, 2004. – 11 с.

6. Анатомія свійських тварин: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Спланхнологія» / В.А. Сторожук, В. П. Сокольський, В.Б. Дудка та ін. - Біла Церква, 2004. – 10 с.

7. Анатомія свійських тварин: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Серцево-судинна система» / В.М. Коробкова, О.С. Яковенко, В. П. Сокольський та ін. - Біла Церква, 2004. – 10 с.

8. Анатомія свійських тварин: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Міологія» / О.С. Яковенко, В.М. Коробкова, В. П. Сокольський та ін. - Біла Церква, 2004. – 11 с.

9. Анатомія свійських тварин: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Остеологія» - В.Б. Дудка, В. П. Сокольський, В.А. Сторожук та ін. -  Біла Церква, 2004. – 8 с.

10. Анатомія свійської птиці: методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини, біолого – технологічного факультету та магістрантів ФВМ / В.П. Новак, В.Б. Дудка. - Біла Церква, 2011. – 26 с.

11. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення скелета свійських тварин для студентів факультету ветеринарної медицини та біолого – технологічного факультету / В.П. Новак, В. П. Сокольський, В.А. Сторожук, В.Б. Дудка, Д.М. Островський, В.М. Коробкова - Біла Церква, 2013. – 63 с.

  12. Новак В.П., Павловський Ю.О. Методичні вказівки з вивчення нервової системи свійських тварин / Білоцерківський державний аграрний університет. Біла Церква, 2000, – 24 с.

   13. Основи загальної ембріології. Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини та зооінженерного факультету / В.П. Новак, А.П. Мельниченко.– Біла Церква, 2003. – 58 с.

  14. Методичні рекомендації щодо організації та проведення навчальної практики з гістології для студентів 1 курсу та СП 1-го року навчання факультету ветеринарної медицини / В.П. Новак, А.П. Мельниченко.– Біла Церква, 2002. – 23 с.

    15. Цитологія, гістологія, ембріологія: Методичні вказівки для забезпечення   самостійної роботи студентів з модуля „Загальна ембріологія”/ Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. – Біла Церква, 2004.– 8 с.

   16.  Цитологія, гістологія, ембріологія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля „Органи шлунково-кишкового тракту”/ Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. – Біла Церква. 2004 – 8 с.

     17.Цитологія, гістологія, ембріологія: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля „Загальна гістологія”./ Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. – Біла Церква. 2004 – 10

    18.Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. Практикум з лабораторно-  практичних занять із цитології, ембріології та загальної гістології для студентів факультетів ветеринарної медицини та біологотехнологічного. –Біла Церква, 2006. – 57 с.

     19. Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. Методичні рекомендації щодо організації  та проведення навчальної практики з цитології, гістології та ембріології для студентів денної форми навчання основного курсу та ступеневої підготовки напряму підготовки 6.11.101 «Ветеринарна медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з курсу «Цитологія, гістологія та ембріологія»/ В.П. Новак, А.П. Мельниченко. О.С. Бевз. – Біла Церква, 2013. – 40с.

      20. Новак В.П., Мельниченко А.П., Бевз О.С. Практикум зі спеціальної гістології з курсу «Цитологія, гістологія та ембріологія» для студентів денної форми навчання за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В.П. Новак, А.П. Мельниченко. О.С. Бевз. – Біла Церква, 2013. – 87с.