Навчально-методичне забезпечення | Кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва

У 2016 році викладачами кафедри видано навчальний посібник  «Проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади  в Україні»  до вивчення дисципліни «Муніципальне право». 

Бровко Н.І. та Ковальчук І.В. є співавторами колективної монографії  «Теоретико-правові проблеми регулювання ринкових відносин у сфері аграрного виробництва»  до вивчення дисципліни «Аграрне право  України».

У своїй діяльності науково-педагогічний персонал кафедри працює над удосконаленням  тестових завдань, завдань для самостійної роботи студентів, практичних та ситуаційних задач з дисциплін, що викладаються,  відповідно до змін у законодавстві, залучають та готують студентів до участі у конференціях державного та міжнародного рівня.

Викладачами кафедри видано ряд методичних розробок до вивчення дисциплін «Конституційне право України», «Конституційний процес», «Страхове право», «Право ЄС», «Муніципальне право», «Державна служба», «Теорія держави і права», «Державне право зарубіжних країн», «Історія держави і права України», тощо.

________________________________________________________________________________________

Науково-педагогічні працівники кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва факультету права та лінгвістики у співавторстві з Даниленком Анатолієм Степановичем презентували навчальний посібник «Проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на сучасному етапі» з дисципліни «Муніципальне право». У ньому висвітлюються основні проблеми, які виникають в процесі реформування місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі в процесі децентралізації. Навчальне видання підготовлене колективом авторів відповідно до вимог Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020».

Даний посібник орієнтований на студентів, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, науковців, представників правозахисних організацій та усіх, хто прагне опрацювати курс з навчальної дисципліни «Муніципальне право».

Особливістю даного посібника є те, що він висвітлюючи проблеми реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на сучасному етапі, дає змогу проаналізувати суть перетворень, які відбуваються в державі, допомагає зрозуміти сутність та значення процесу децентралізації, проблеми та перспективи конституційного регулювання місцевого самоврядування, територіальної організації влади в Україні, а також роль Європейського Союзу в розбудові місцевої та регіональної демократії в Україні.

________________________________________________________________________________________

Викладачі кафедри історії теорії держави і права модернізують аудиторний фонд, поліпшують матеріальне забезпечення. Нещодавно був облаштований «Інформаційний куточок» з метою надання інформації абітурієнтам та висвітлення діяльності кафедри.

Силами кафедри оснащене місце, де абітурієнти та студенти факультету права та лінгвістики зможуть отримувати необхідну для них інформацію, в тому числі бібліотечні відомості.