Навчально-методичне забезпечення | Кафедри мікробіології та вірусології

 

1. Спеціальна вірусологія: Методичні рекомендації до самостійної роботи  студентів денної форми навчання з курсу "Ветеринарна вірусологія" / В.М. Зоценко, І.О. Рубленко, А.В. Андрійчук та ін. – Біла Церква, 2012. – 26 с.

2. Мікробіологія. Методичні рекомендації для лабораторно–практичної роботи студентів біолого-технологічного факультету освітньо–кваліфікаційного рівня 6.130200 бакалавр зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Рубленко І.О.,  Зоценко В.М., Андрійчук А.В., Білан А.В., Тарануха С.І. – Біла Церква, 2012. – 59 с.

3. Ветеринарна санітарна мікробіологія: Навчальний посібник / А.М. Головко, І.О. Рубленко (Гриф від 19.05.2010 р. №1/12–2075 виданий Міністерством освіти і науки України). – Київ, 2010 – 284 с

4. Методичні рекомендації для забезпечення практичної та самостійної роботи студентів ветеринарного та біолого-технологічного факультетів, слухачів ІПНКСВМ Рубленко І.О., Зоценко В.М., Андрійчук А.В., Білан А.В., Хіцька О.А. Мікробіологічне дослідження м'яса та м'ясних виробів. – Біла Церква, 2012. – 67 с.

5. Ветеринарна мікробіологія: Методичні вказівки із спеціальної мікробіології для студентів факультету ветеринарної медицини , В.М. Зоценко, А.В. Андрійчук, І.О. Рубленко та ін. Біла Церква, 2013 –178 с.

6. Загальна мікробіологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини з мікробіологічних методів досліджень , В.М. Зоценко, А.В. Андрійчук, І.О. Рубленко, А.В. Білан, С.І. Тарануха – Біла Церква, 2013. – 64 с.

7. Аспергільоз та афлатоксикоз птиці: Методичні рекомендації./ А.В.Білан, В.М.Зоценко, А.В.Андрійчук – Біла Церква, 2015. – 25 с.

8. Методи виявлення бактерій Listeria mоnocytogenes у харчових продуктах: Методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини освітньо-кваліфікаційного півня 8.110101 – магістр за напрямом «Ветеринарна медицина», слухачів ІПНКСВМ / В.В. Сахнюк, О.А. Хіцька, Н.В. Букалова, Рубленко І.О. – Біла Церква, 2015. – 41 с.

9. Мікробіологічні методи дослідження молока та молочних продуктів. Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів ветеринарного та біолого-технологічного факультетів, слухачів ІПНКСВМ. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалаврів, магістрів / І.О. Рубленко, В.М. Зоценко, А.В. Андрійчук, А.В. Білан, Тарануха С.І.– Біла Церква, 2015. ­– 42 с.

10. Лабораторна діагностика сибірки тварин, індикація збудника з патологічного та біологічного матеріалу, сировини тваринного походження та об’єктів навколишнього середовища (Науково-методичні рекомендації для забезпечення практичної та самостійної роботи фахівців лабораторій та науково-дослідних установ ветеринарної медицини, викладачів та студентів факультетів ветеринарної медицини ВНЗ) Затверджені науково-методичною радою ДВФССУ протокол №1 від 25.12.2014) / В.Г. Скрипник, І.О. Рубленко, Т.О. Гаркавенко та ін. – м. Київ, 2015. ­– 78 с.

11. Віруси та вірусні хвороби рослин: Методичні рекомендації./ А.В. Білан, В.М. Зоценко, А.В. Андрійчук, І.О. Рубленко, Тарануха С.І.  – Біла Церква, 2015. – 37 с.

12. Ветеринарна імунологія: Методичні вказівки з ветеринарної імунології для студентів факультету ветеринарної медицини / А.В. Білан, В.М. Зоценко, А.В. Андрійчук, І.О. Рубленко, Тарануха С.І. – Біла Церква, 2017. – 66 с.

13. Ветеринарна мікробіологія: Посібник із спеціальної мікробіології для студентів факультету ветеринарної медицини / Зоценко В.М., І.О.Рубленко, Андрійчук А.В., та ін. – Біла Церква. – 2017 –184 с.