Професорсько-викладацький склад | Кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин

Ніщеменко Микола Прокопович, зав. кафедри, д-р вет. наук, професор

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Стимуляція м’ясної продуктивності свиней лізином, хлорпропанідом та бетазином”.
У 2006 році  захистив докторську дисертацію на тему: "Фізіолого-біохімічне обгрунтування використання амінокислот та препарату мікорм для підвищення продуктивності тварин".
Напрям наукових досліджень: підвищення продуктивності тварин.
Викладає дисципліни - фізіологія сільськогосподарських тварин, фізіологія сільськогосподарської птиці, методика наукових досліджень.

 

Шмаюн Сергій Степанович, канд. вет. наук, доцент.
В 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Деякі питання епізоотології, патогенезу, терапії і профілактики нематодозів травного каналу коней лісостепової зони України”.
Викладає дисципліни: фізіологія тварин, патофізіологія тварин.

 

 

 

 

Саморай Микола Миколайович, канд. біол. наук, доцент.
У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вплив йодовмісних препаратів дийодтирозину та бетазину на обмін речовин та продуктивність свиней у заключному періоді відгодівлі”.
Напрям наукових досліджень: фізіологічні основи підвищення м’ясної продуктивності тварин.
Викладає дисципліни: фізіологія тварин, патофізіологія тварин.

 

 

 

Порошинська Оксана Андріївна, канд. вет. наук. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіологічне обгрунтування застосування лізину, метіоніну і треоніну для перепелів м'ясного напряму продуктивності».

Напрям наукових досліджень: фізіологічні основи підвищення м'ясної продуктивності птиці.

Викладає дисципліни: фізіологія тварин, патофізіологія тварин.

 

 

 

 

Стовбецька Людмила Степанівна, канд. вет. наук. В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок під впливом комплексу амінокислот і вітаміну Е».

Напрям наукових досліджень: фізіологічні основи підвищення яєчної продуктивності птиці.

Викладає дисципліни: фізіологія тварин, фізіологія риб.