Професорсько-викладацький склад | Кафедри публічно-правових дисциплін

Сокиринська Оксана Анатоліївна - завідувач кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) на тему «Сліди людини та їх роль у розслідуванні злочинів», та здобула науковий ступінь кандидата  юридичних наук.   У 2007 році отримала вчена звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. Здійснює розробку комплексної теми «Теоретичні основи криміналістичного слідознавства». Є співавтором підручника «Правознавство», автором навчального посібника «Міжнародне право: курс лекцій», автором багатьох наукових публікацій, учасником конференцій, круглих столів в тому числі й закордоном, розробником числених методичних рекомендацій з дисциплін кафедри. Проходила стажування в університеті м. Гіссен, Німеччина та на виробництві.

Викладає дисципліни: 
«Криміналістика», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право»
Сімакова Світлана Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес; криміналістика, судова експертиза та оперативно-розшукова діяльність) на тему «Чинність кримінального процесуального закону», та здобула науковий ступінь кандидата  юридичних наук.   З 2014 року працює доцентом кафедри публічно-правових дисциплін. Здійснює розробку комплексної теми «Дія кримінального процесуального закону». Після захисту кандидатської дисертації опублікувала монографію по темі дисертації, є співавтором навчального посібника «Філософсько-правові засади протидії торгівлі людьми в громадянському суспільстві», та навчального посібника «Філософсько-правові засади протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми в громадянському суспільстві». Також  є автором багатьох наукових публікацій, розробником методичних рекомендацій з дисциплін кафедри. Являється  рецензентом багатьох  навчальних  посібників.  У 2015 р. пройшла стажування викладачів БНАУ у Гісенському університеті ім. Юстуса Лібіха,  м. Гіссен (Німечина). У 2016 -2017 р.р. пройшла стажування в умовах виробництва – Білоцерківський відділ поліції ГУ Національної поліції в Київській області за тематикою: «Особливості розслідування кримінальних правопорушень вчинених окремими категоріями громадян України».

Викладає дисципліни: 
Кримінологія, Кримінальний процес України, Кримінально-виконавче-право України.
Мохоноко Олена Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2010 році захистила дисертацію зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) на тему «Реалізація принципу змагальності сторін при застосування заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування», та здобула науковий ступінь кандидата  юридичних наук. З червня 2011року працює викладачем  кафедри публічно-правових дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету. З 2015 року перебуває на посаді доцента кафедри. Здійснює розробку комплексної теми «Реалізація принципу змагальності сторін в кримінальному процесі України». Є автором наукових публікацій, розробником методичних рекомендацій з дисциплін кафедри. У 2016-2017 р.р. проходила стажування в умовах виробництва у адвокацькому об’єднанні «Компаньйон та партнери».

Викладає дисципліни: 
«Кримінальне право», «Кримінальниий процес», «Судова експертиза»
Кравцова Катерина Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

З 2006 року працює на кафедрі публічно-правових дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) на тему «Адміністративно-правове регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України», та здобула науковий ступінь кандидата  юридичних наук. Є автором багатьох наукових публікацій, розробником методичних рекомендацій з дисциплін кафедри. З 2015 року перебуває на  посаді доцента кафедри публічно-правових дисциплін. У 2016 році  в м. Болгарія.  проходила стажування у міжнародному науково-практичному форумі «Іновації в науці: виклики сучасності», У 2017 році проходила стажування в умовах виробництва у Білоцерківській районній державній адміністрації.

Викладає дисципліни: 
«Фінансове право», «Організація судових та правохороних органів», «Юридична психологія»
Самойлович Артур Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
стариший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Являється здобувачем кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП. Тема кандидатської дисертації «Адміністративно-правове регулювання галузі рослинництва». Має понад 20 участей у конференціях державного та міжнародного рівня, 6 статей у фахових виданнях. Є співавтором підручника «Правознавство». У 2017 році проходив стажування в умовах виробництва у Білоцерківському міському фінансовому управлінні.

Викладає дисципліни: 
«Адміністативне право», «Адміністративний процес», «Митне право».
Маменко Борис Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Дудник Олег Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат юрид. наук, доцент

Історія кафедри публічно-правових дисциплін 

 

Історія підготовки правників в Білоцерківському державному аграрному університеті веде відлік з 1993 року, коли на економічному факультеті була відкрита спеціалізація «Правове забезпечення галузей АПК» в рамках спеціальності «Менеджмент АПК». 20 травня  1999 року була створена кафедра «Правознавство».

У 2001 році відповідно до ліцензії  Міністерства освіти і науки України було надано право підготовки фахівців  з напрямку «Право» за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 12 травня 2003 року був створений юридичний факультет  у складі трьох кафедр.

Першу кандидатську дисертацію на кафедрі захистив Кузнєцов Віталій Олександрович, який до лютого 2006 року очолював кафедру. Нині кафедрою завідує кандидат юридичних наук, доцент Сокиринська Оксана Анатоліївна.

На сьогодні напрямом наукового дослідження кафедри публічно-правових дисциплін є вивчення ситеми судових та правоохоронних органів, профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень. З’ясування  питань міжнародного та фінансового права.

Враховуючи специфіку дисциплін, що викладаються на кафедрі, керівництво долучає до навчального процесу професіоналів-практиків, що можуть поділитися зі студентами не тільки теоретичними знаннями, але й практичними навиками з тих  дисциплін, що викладаються на кафедрі. Протягом навчального року запрошувалися працівники прокуратури, які проводили лекційні заняття для студентів 3-4 курсів, працівники адвокатури, суду, які приймали активну участь під час проведення круглого столу, який проводився на кафедрі, та  які ділилися зі студентами та викладачами своїми знаннями, отриманими під час практичної роботи. Запрошувалися  працівники з  центру підвищення кваліфікації Державної  кримінально-виконавчої служби України, які проводили практичні заняття  для студентів 3-4 курсів на території центру за тематикою «Гарантії забезпечення прав та обов’язків засуджених осіб у місцях позбавлення волі».

На кафедрі кураторами груп регулярно проводяться виховні години відповідно до затвердженого плану виховної роботи зі студентами  факультету права та лінгвістики. Наставники груп відвідують студентів і проводять профілактичні бесіди за місцем проживання студентів та тематичні лекції в гуртожитках.