Професорсько-викладацький склад | Кафедри терапії та клінічної діагностики

Завідуючий кафедрою - Cахнюк Володимир Володимирович, доктор вет. наук, професор.
Кандидатську дисертацію захистив 1996 році − "Діагностика, лікування та профілактика А-гіповітамінозу у корів і телят",  докторську − у 2009 році: "Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та теоретичне обґрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики).

Напрям наукових досліджень: поліморбідна внутрішня патологія у високопродуктивних корів (кетоз, гепатодистрофія, міокардіодистрофія). Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія, спеціальна пропедевтика внутрішніх хвороб тварин.

 

Головаха Володимир Іванович, д-р вет. наук, професор

У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему: "Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика).”
Основною метою досліджень є розробка ранніх інформативних методів діагностики патології печінки на основі вивчення видових особливостей її функціонального стану у клінічно здорових і хворих коней.

Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, ветеринарна клінічна біохімія, хвороби дрібних домашніх тварин, спеціальна пропедевтика внутрішніх хвороб тварин.

 

 

Щуревич Григорій Опанасович, канд. вет. наук, доцент

В 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика і профілактика А-гіповітамінозу у великої рогатої худоби при відгодівлі у спеціалізованих господарствах”.

Викладає дисципліни: ветеринарна токсикологія, внутрішні хвороби тварин.

 

 

 

 

Богатко Леонід Мечиславович, канд. вет. наук, доцент

В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хронічний молочнокислий румініт за інтенсивної відгодівлі молодняку великої рогатої худоби”.

Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, внутрішні хвороби тварин.

 

 

 

 

Безух Василь Михайлович, канд. вет. наук, доцент
В 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему: " Якість молозива корів і його вплив на неспецифічну резистентність та стан здоров'я телят".

Напрям наукових досліджень: розробка діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів за поліморбідної та поліметаболічної патології у великої рогатої худоби м’ясного напряму.

Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна токсикологія.

 

 

 

Тишківський Михайло Ярославович, канд. вет. наук, доцент
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Симптоми, патогенез і ефективність лікування корів, хворих на аліментарну дистрофію".

Метою досліджень є експериментальне і теоретичне обґрунтування патогенезу аліментарної дистрофії у великої рогатої худоби.

Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія.

 

 

Чуб Олександр Васильович, канд. вет. наук, доцент
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вторинна дистонія рубця у високопродуктивних корів (патогенез і лікування).

Напрям наукових дослідженьдіагностика, лікування та профілактика хвороб передшлунків у високопродуктивних корів.

Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, ветеринарна токсикологія, хвороби жуйних.

 

 

Гарькавий Віктор Олександрович, канд. вет. наук, доцент
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "A- i D-гіповітамінози у телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика).

Метою досліджень є експериментальне і теоретичне обґрунтування застосування комплексного вітамінно-мінерального препарату.

Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, хвороби свиней.

 

 

 

Вовкотруб Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцент
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят (патогенез, діагностика і лікування)".

Напрям наукових досліджень: експериментальне і теоретичне обґрунтування методів ранньої діагностики патології нирок та підшлункової залози у жуйних.

Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія, спеціальна пропедевтика внутрішніх хвороб тварин.

 

 

 

Москаленко Валерій Петрович, канд. вет. наук, доцент
В 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Структурно-функціональні властивості еритроцитів у здорових і хворих на анемію телят та їх зміни при лікуванні".

Напрям наукових досліджень: діагностика, лікування та профілактика внутрішньої патології у сільськогосподарської птиці.

Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, спеціальна пропедевтика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія, хвороби птахів.

 

 

 

Піддубняк Оксана Володимирівна, канд. вет. наук, доцент
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Показник гемопоезу у коней та діагностика його змін за патології".

Напрям наукових досліджень: розробка ранніх інформативних методів діагностики поліметаболічної та ендокринної патології у коней.

Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, ветеринарна клінічна біохімія, клінічна діагностика хвороб тварин, хвороби дрібних домашніх тварин.

 

 

 

Мельник Андрій Юрійович, канд. вет. наук, доцент, докторант

В 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-біохімічне обґрунтування методів діагностики і профілактики порушень фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у курей-несучок".

Працює над докторською дисертацією на тему: «Діагностика і профілактика поліметаболічної патології у сільськогосподарської птиці”

Викладає дисципліни: клінічна діагностика хвороб тварин, ветеринарна клінічна біохімія, внутрішні хвороби тварин, хвороби птахів.

 

 

Шарандак Павло Васильович, доктор вет. наук, доцент

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів та їх лікування".

у 2017 році захистив докторську дисертацію на тему: "Поліметаболічна та поліорганна патологія печінки й нирок у вівцематок в умовах східного регіону України”.

Основною метою досліджень є вивчення діагностичних критеріїв внутрішньої патології овець.

Викладає дисципліни: внутрішні хвороби тварин, хвороби дрібних тварин.