Професорсько-викладацький склад | Кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені й.с. загаєвського

Завідуючий кафедрою - Лясота Василь Петрович, доктор ветеринарних наук, професор.
Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1984 р.
1992 р. – захистив кандидатську дисертацію за темою: «Гомотин – стимулятор природної резистентності свиней».

2004 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Обґрунтування і розробка превентивних заходів для корекції природної резистентності організму свиней за умов впливу паратипових факторів».

Напрям наукових досліджень: вивчення механізмів розвитку функціональної незрілої природної резистентності організму сільськогосподарських тварин під впливом паратипових факторів, розробка способів застосування біологічно активних речовин для корекції імунобіологічної реактивності тварин, застосування комплексних дезінфікуючих засобів для підвищення збереженості та продуктивних якостей сільськогосподарських тварин.

Автор 204 наукових праць.

 

Хіцька Оксана Анатоліївна, канд. вет. наук, доцент

E-mail: o.hitska@gmail.com

Дисертацію на тему: "Рання діагностика вагітності та її термінів у кролиць і вівцематок” захистила у 2002 році“

Напрям наукових досліджень: “Розробка критеріїв комплексної оцінки якості й безпечності сировини і харчових продуктів тваринного походження за гармонізації нормативно-технічних документів”.

83 друковані праці, із них – 3 навчальні посібники, 2 довідники, 18 робіт навчально-методичного характеру та 1 патент.

 

Букалова Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцент

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06. – ветеринарна санітарія та гігієна на тему “Ветеринарно-санітарна та якісна оцінка коропів при згодовуванні добавки із міздряного напівфабрикату”.

Напрям наукових досліджень:

“Ветсанекспертиза, ветсанконтроль, безпека та якість, стандартизація продукції твариннного та рослинного походження і кормів”.

130 друкованих праць, у тому числі 44 наукових і методичних розробки, 3 навчальні посібники, 2 довідники та 4 патенти.

 

Джміль Володимир Іванович, канд. вет. наук, доцент

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза на тему: «Ветеринарно-санітарна експертиза риби, інвазованої нематодами родини Anisakidae»

Напрям наукових досліджень: “Паразитози коропових риб (поширення, діагностика та профілактика)”.

68 наукових праць, у тому числі два довідники, один навчальний посібник, понад 20 методичних вказівок.

 

Папченко Іван Васильович, канд. вет. наук, доцент

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія, захистив у 1988 році. Тема дисертації: “Особенности васкуляризации плечевого пояса и свободного отдела грудной конечности кур в зависимости от возраста, породы и условий содержания”.

Напрями наукових досліджень:

“Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин” і “Мікроструктурне дослідження складу м’ясних продуктів”.

65 наукових праць, з них 10 навчально-методичних робіт, 2 підручники, 3 посібники.

 

Утеченко Микола Валентинович, канд. вет. наук, доцент

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01. – діагностика і терапія тварин на тему: “Симптоми і функціональний стан печінки у великої рогатої худоби залежно від структурних змін її паренхіми”.

Напрям наукових досліджень:

“Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин”

112 наукових праць, з них 11 навчально-методичних робіт.

 

Тирсіна Юлія Марківна, канд. вет. наук, доцент

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза, захищено в 2003 році на тему: “Ветеринарно-санітарна характеристика продуктів забою не категорійного молодняку великої рогатої худоби”.

Напрям наукових досліджень:

«Патоморфологічні особливості структури деяких органів бройлерів за використання різних схем годівлі».

44 наукові праці, з них навчально-методичних 12 робіт.

 

Тишківська Наталія Василівна, канд. вет. наук, доцент

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01. – діагностика і терапія тварин на тему: "D-гіповітаміноз молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі (діагностика, лікування і профілактика)

Напрям наукових досліджень: “Контроль показників якості та безпечності продукції тваринного походження за афлатоксикозів”.

44 наукові праці, з них 12 навчально-методичних робіт.

 

 

Слюсаренко Сергій Володимирович, канд. вет. наук

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин на тему: "Функціональний стан печінки і нирок у кіз в нормі та за патології".

Напрям наукових досліджень:

“Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин”.

42 наукові праці, у тому числі 12 навчально-методичних і наукових розробок.

 

Телефон кафедри: 39-83-97