Завершені наукові розробки | Кафедри анатомії та гістології ім. п.о. ковальського

Морфофункціональний аналіз елементів м’якого остову ссавців.

Морфоадаптивні властивості синовіального середовища колінного суглоба після односторонньої меніскектомії.

Сегментальна, екстра- та інтраорганна іннервація та васкуляризація капсули колінного суглоба деяких ссавців.

Експериментально-морфологічне дослідження суглобового хряща гомілки деяких ссавців.

Породні і вікові особливості васкуляризації тазової кінцівки курей при їх різному утриманні.

Морфоадаптивні властивості кісткової тканини при однобічній меніскектомії.

Комплексні видоспецифічні та експериментально-морфологічні дослідження адаптивних властивостей сполучнотканинних елементів локомоторного апарату деяких ссавців після меніскектомії.

Біомеханіка колінного суглобу після аутофасціопластики колінного меніска.

 

Завершені наукові розробки, які можуть бути комерціалізовані

1. Аутофасціопластика структури колінного меніска (Новак В.П.).

2 Корекція стану суглобового хряща гомілки в залежності від функціонального навантаження (Сторожук В.А.)

3. Метод визначення стану структур синовіального середовища при односторонній меніскектомії (Мельниченко А.П.).

 4. Ремодуляція кісткової тканини при односторонній  меніскектомії (Дудка В.Б.).

 5. Оптимальний доступ до структур синовіального середовища колінного суглоба. Зони перекриття за сегментальної іннервації капсули колінного суглоба (Бевз О.С.).